สารพันธุกรรมของไวรัสหลายชนิด

ไข้หวัดใหญ่ไวรัสและแบคทีเรียหลายชนิดมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันของมารดา ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากปฏิกิริยาของแม่ต่อการติดเชื้อมากกว่าสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อเอง ซึ่งเป็น RNA ที่มีเกลียวสองเส้นซึ่งเป็นสารพันธุกรรมของไวรัสหลายชนิดรวมถึงไข้หวัดใหญ่ ระบบภูมิคุ้มกันรับรู้โพลีราวกับว่ามันเป็นไวรัสและก่อให้เกิดการตอบสนองการอักเสบทันที